ŞEHİTLER GÜNÜ KONUŞMASI, Brookwod Türk Hava Şehitliği, 18 Mart 2016

Abdurrahman Bilgiç 18.03.2016

Türk toplumunun değerli üyeleri,Saygıdeğer basın
mensupları,Sevgili mesai arkadaşlarım,


Çanakkale Deniz Zaferi’nin
101.YıldönümüveŞehitlerGünü
vesilesiyleBrookwoodTürk Hava
Şehitliğindedüzenlediğimiztöreneiştirak ettiğiniz
içinhepinize teşekkür ediyorum. Törenin başında,bizlere katılma
nezaketi gösterenBrookwoodBelediyeBaşkanına hepimizin
adınateşekkürlerimizi ifade ettim.

Havacılık eğitimi almak için geldikleri
İngiltere’de 1942-1945 yılları arasında yaşanan elim kazalardaşehit düşen
14 havacı teğmenimiz ve 1836 yılında vefat eden Mülazım Arif Bey’in huzurunda
bulunuyoruz.


Bir milletin bağımsızlığını kaybetmemesi için
arkasınabakmadandüşman hattınayürüyen,dünyanın
neresinde olursa olsuncanlarını feda etmekten korkmayan şehitlerimizi
şükran ve minnet duygularıyla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi,şanlı tarihimizin ve
milli mücadelemizin en büyük mihenk taşlarından biridirve
üzerindenbir asırdan fazla zaman geçmiş olsa
da,hafızalarımızdadipdiribir nasihat veibret olarak
durmaktadır.


Merhum Mehmet Akif’in Çanakkale
Şehitlerişiirinde resmettiği tabloyu, yaşanan dehşeti, zaferin
bedelinivetoprağa düşen şehitlerimizevaat edilenmükafatlarıunutmak
nasıl mümkün olabilir?


Kendisini milletimizden üstün gören farklı
devletlerinemellerinin,eşsiz komutan Mustafa KemalAtatürk’ün
önderliğisayesindegeri döndüğü yerdir Çanakkale.Aziz
milletimiz, Anadolu’nun her köşesinden her yaştan insanını gözünü kırpmadan
cepheyegöndermiş, geride kalanlar ise bütünzorluklara
rağmenbu acılara katlanmıştır.


Türk askeri,savaş
meydanlarındasadecekahramanlığını ortaya koymamıştır. Ahlakını,
dürüstlüğünü ve vicdanını daen zor şartlardadüşmanına
karşıgöstermiştir.Aslında Çanakkale ve Gelibolu
savaşlarına“Centilmenler Savaşı”denilmesinin tek sebebi Türk
insanının toprağını işgale gelenlerekarşısergilediğibu
insaflı tutumvevicdandır.


Çanakkale’de18 Mart
1915’tebaşlayan ve Cumhuriyetimizle taçlanan bu uzun
mücadeledeyaşadığımız büyük yıkımlara ve toprağa
düşenbirnesle rağmenbu millet,yeniden doğmayı bir kez
daha başarmıştır.Bitap düşmüş milletimiz,ülkesini baştan
aşağıyeniden ayağa kaldırırken karşılaştığı her zorlukta Çanakkale ruhunu
aklına getirmiş, umutsuzluğa düşmemiş, yılmadan yoluna devam etmiştir.


Türk insanı, şehitlerini hiçbir zaman
unutmadığı gibi Çanakkale’den bugüne oluşan hafızasında kin ve nefreti değil,
bu büyük acılardan çıkarılacak derslerle hep dostluk ve barış duygularını
yeşertmeyi bilmiştir. Nasıl karşı cepheden kendisine ateş edenle ekmeğini,
suyunu paylaştıysa, bugün de Çanakkale’de farklı milletlerin evlatlarını
ağırlamaktadır. Bu hoşgörü ve vicdan duygusu, o tarihten bu yana bize binlerce
kilometre uzakta olan bu ülkelerle benzersiz dostluk ilişkileri kurulmasını
sağlamıştır.


Çanakkale’de savaşan ülkelerin üst düzey
temsilcileri,bu duygularla,savaşın
100.yıldönümündegeçen yıl 24-25 Nisan tarihlerinde ülkemizde bir
araya gelmiştir. Düzenlenenanmatörenlerinde barış mesajları
verilmiştir.Benzer şekilde,Türkiye ve Birleşik Krallık aziz
şehitlerinin hatıralarını düşmanlık temelinde değil, iki dost ve müttefik
olarakortak ve karşılıklı düzenlenen törenlerleanmıştır.


Bu vatanın evlatları, Çanakkale’de,
Gelibolu’da, Balkanlarda, Mısır’da, Japonya’da, Kore’de, Kıbrıs’ta,
Afganistan’dave adını sayamadığımız farklı coğrafyalarda şehit düşmüştür.
Şehit düştüğü her toprak parçasındadabir insanlık dersi, fedakârlık
örneği ve kahramanlıkdestanıbırakmıştır.


Bugün bizlere düşen,aziz şehitlerimizin
uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri yaşatmaktır.ÇanakkaleZaferi
inanç, azim,fedakarlıkve ümit duygularıyla kazanılmıştır.


Çanakkale, bir toplumundayanışmayla
kazanabileceklerini, üstesinden gelebileceği zorluklarıgöstermiştir.
Evlatlarımıza ve gelecek nesillerimize bu düşünceleri aşılayabilmek, şehitlerimizin
hatırasına gösterebileceğimiz en büyük saygı olacaktır.


Bu vesileyle,başta Ebedi Başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere,burada yatan
şehitlerimizinyanısıraTürkmilletive vatanı uğruna
hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla
anıyor,aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum.


Ruhları şad olsun!

Atatürk

Monday - Friday

9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2020 New Year's Day
4/10/2020 Good Friday
4/13/2020 Easter Monday
5/8/2020 Early May Bank Holiday
5/24/2020 Religious Holiday (Ramazan Bayramı)
5/25/2020 Spring Bank Holiday
7/31/2020 Religious Holiday (Kurban Bayramı)
8/31/2020 Summer Bank Holiday
10/29/2020 Turkish Republic Day
12/25/2020 Christmas Day
12/26/2020 Boxing Day